A+ / A-

»здателска дейност (издателски къщи)

ћаксофт е рекламна агенци€, ко€то предлага широк избор от рекламни материали и консумативи. «атова за ¬ас направихме специална секси€ с т€сно сегментирани рекламни материали подход€щи да рекламирате сво€ бизнес.