A+ / A-

Х-банери, рол банери и стойки за изложба

Банери и стойки

Рол банери, Х-банери и стойки за изложба и представяне на продукт или услуга. Цена с печат на различни медии.


Подготовка печат от подаден PDF за печат - 40,00 лв.
Предпечат по готов идеен проект - 80,00 лв.
Предпечат и дизайн - 160,00 лв.