A+ / A-

Самозалепващи листчета

Различни видове сетове със самозалепващи

се листчета за лесно организиране.

С възножност за фирмен надпис.