A+ / A-

»зисквани€ за 3 звезди

 »звадка от ѕостановление є 117 от 22 май 2207г.  за изменение и допълнение на Ќаредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настан€ване и заведени€та за хранене и развлечени€ , приета с ѕостановление є 357 на ћинистерски€ съвет от 2004г.
є »зисквани€ за категори€ "три звезди" ¬идове хотели
—поред териториалното разположение Ѕалнеохотел јпартаментен / студиен/ хотел
морски планински градски
  »зисквани€ към обзавеждането и оборудването
I. ‘асада
  —ветлиннорекламен надпис да да да да да
  “ермометър и барометър доглавни€ вход не да да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински
  ѕилони или стойки за окачване на знамената в близост до главни€ вход да да да да да
II ѕриемен блок
  ‘оайе
  »нформационно табло, термометър, барометър (в близост до рецепци€та) да да да да да
  —тойка за рекламно-информационни материали да да да да да
   люч или магнитна карта за туристите да да да да да
  —тенни часовници и за часовите зони да да да да да
  »нформационно табло за снежната покривка  не да да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински
  »нформационно табло за температурата на въздуха и водата да не да, ако са морски да, ако са морски да, ако са морски
  ѕлан-схема на обекта да да да да да
  “абло с графично изображение на предлаганите услуги да да да да да
III.  оридори
  ”казателни табели за разположението на стаите на етажа да да да да да
IV —та€ в хотели
1 —палн€          
  ѕапка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици да да да да  
  ћеню за румсървис на български и на чужди езици да да да да  
2 јнтре          
2.1. ¬ходна врата          
  ”казател "Ќе смущавай" да да да да  
V јпартамент          
1 јнтре          
1,1 ¬ходна врата          
  ”казател "Ќе смущавай" да да да да да
2 ƒневна/хол          
  ѕапка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици услуги на български и на чужди езици          
  ћеню за румсървис на български и на чужди езици да да да да да
  »зисквани€ към обслужването
I. Ѕезопасност и сигурност
  ѕри регистраци€ на госта администраторът издава паспорт на хотела          
II «ареждане
  «ареждане за VIP гости          
  ¬изитна картичка на хотела и поздравителна картичка от управител€ или собственика          
III. ”ниформено облекло и отличителни знаци          
  ќбслужващи€т персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.          
  »зисквани€ към предостав€ните услуги
  ƒаване на информаци€  за:- разписани€, маршрути и тарифи на транспортните средства; - програма на културните меропри€ти€; - работно време на заведени€та за хранене и развлечени€; -работно време на културно-историческите и търговските центрове; -ќбм€на на валута. да да да да да
  ƒаване на информаци€ за: методите за лечение или въздействие; -основните физико-химични характеристики на минералната вода и/или лечебната кал; показани€ за лечение и противопоказани€ не не не да не
  ѕощенски услуги да да да да да
  “елефонни услуги да да да да да
  Ѕизнес услуги да да да да да
  —ервиз по стаите (румсървис) - 12 часа да да да да да
  ѕране да да да да да
  √ладене да да да да да
  ’имическо чистене да да да да да
  —ъхран€ване на ценности и документи да да да да да
  «анимание на деца да да  не не, ако са градски не, ако са градски
  –ент-а-кар да да да да да
  ѕоръчка на такси да да да да да
  —портни услуги да да да да да
  ќсигур€ване оказването на медицинска помощ да да да да да
  Ћечебна дейност не не не да не
  ѕредлагане на екскурзии, меропри€ти€ и пътувани€  да да да да да
  ќсигур€ване на екскурзовод или придружител да да да да да
  «акупуване или заверка на билети за страната и чужбина (влак, самолет, автобус, кораб) да да да да да
  –езервиране на стаи в средства за подслон и места за настан€ване да да да да да
  –езервиране на места в заведени€ за хранене и развлечени€ да да да да да
  «акупуване на билети за културни и спортни про€ви да да да да да
  ѕредостав€не на вещи под наем (според местоположението на обекта) да да да да да
  ёти€ и дъска за гладене не не не не да
  ќсигур€ване безплатно ползване на тоалетните в обекта да да да да да
  ќсигур€ване закуска на гостите на хотела да да да да да
             
»збрани сайтове »зисквани€