A+ / A-

»зисквани€ за 4 звезди

 »звадка от ѕостановление є 117 от 22 май 2207г.  за изменение и допълнение на Ќаредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настан€ване и заведени€та за хранене и развлечени€ , приета с ѕостановление є 357 на ћинистерски€ съвет от 2004г.
є »зисквани€ за категори€ "четири звезди" ¬идове хотели
—поред териториалното разположение Ѕалнеохотел јпартаментен / студиен/ хотел —ѕј хотел/ ”елнес хотел Ѕизнес хотел
морски планински градски
  »зисквани€ към обзавеждането и оборудването
I. ‘асада
  —ветлиннорекламен надпис да да да да да да да
  “ермометър и барометър доглавни€ вход не да не да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински
  ѕилони или стойки за окачване на знамената в близост до главни€ вход да да да да да да да
II ѕриемен блок
  ‘оайе
  »нформационно табло, термометър, барометър (в близост до рецепци€та) да да да да да да да
  —тойка за рекламно-информационни материали да да да да да да да
   лючарник скрит от погледа на клиента да да да да да да да
   люч или магнитна карта за туристите да да да да да да да
  —тенни часовници и за часовите зони да да да да да да да
  »нформационно табло за снежната покривка  не да да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински да, ако са планински
  »нформационно табло за температурата на въздуха и водата да не да, ако са морски да, ако са морски да, ако са морски да, ако са морски да, ако са морски
  ѕлан-схема на обекта да да да да да да да
  “абло с графично изображение на предлаганите услуги да да да да да да да
III.  оридори    
  ”казателни табели за разположението на стаите на етажа да да да да да да да
IV —та€ в хотели
1 —палн€
  ѕапка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици да да да да   да да
  ћеню за румсървис на български и на чужди езици да да да да   да да
2 јнтре
2.1. ¬ходна врата
  ”казател "Ќе смущавай" да да да да   да да
V јпартамент
1 јнтре
1,1 ¬ходна врата
  ”казател "Ќе смущавай" да да да да да да да
2 ƒневна/хол
  ѕапка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици услуги на български и на чужди езици да да да да да да да
  ћеню за румсървис и минибар на български и на чужди езици да да да да да да да
  »зисквани€ към обслужването
I. Ѕезопасност и сигурност
  ѕри регистраци€ на госта администраторът издава паспорт на хотела              
II «ареждане
  «ареждане за VIP гости
  ¬изитна картичка на хотела и поздравителна картичка от управител€ или собственика              
III. ”ниформено облекло и отличителни знаци
  ќбслужващи€т персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.              
  »зисквани€ към предостав€ните услуги
  ƒаване на информаци€  за:- разписани€, маршрути и тарифи на транспортните средства; - програма на културните меропри€ти€; - работно време на заведени€та за хранене и развлечени€; -работно време на културно-историческите и търговските центрове; -ќбм€на на валута. да да да да да да да
  ƒаване на информаци€ за: методите за лечение или въздействие; -основните физико-химични характеристики на минералната вода и/или лечебната кал; показани€ за лечение и противопоказани€ не не не да не да, ако водата е минерална не
  ѕощенски услуги да да да да да да да
   уриерски услуги не не не не не не да
  “елефонни услуги да да да да да да да
  Ѕизнес услуги да да да да да да да
  ѕреводачески услуги не не не не не не да
  —екретарски услуги не не не не не не да
  ќсигур€ване на офис консумативи / по за€вка/ не не не не не не да
   опиране, подвързване и печат не не не не не не да
  —ервиз по стаите (румсървис) - 24 часа да да да да да да да
  ѕране да да да да да да да
  √ладене да да да да да да да
  ’имическо чистене да да да да да да да
  —ъхран€ване на ценности и документи да да да да да да да
  «анимание на деца да да  не да не, ако са градски да  не
  Ѕръснаро- фризьорски услуги да да да да да да да
   озметични услуги да да да да да да да
  –ент-а-кар да да да да да да да
  ѕоръчка на такси да да да да да да да
  —портни услуги да да да да да да да
  ќсигур€ване оказването на медицинска помощ да да да да да да да
  Ћечебна дейност не не не да не не не
  ¬одни процедури: вани (перлена; вихрова; подводен масаж (тангентор) и с ароматни масла, билки и соли и др.); душове; обвивани€; басейн не не не да не да не
  ћасажи: класически (пълен и частичен); ароматерапевтичен; зонотерапи€ (рефлекс.масаж); геотермален с вулканични камъни; антицелулитен и др. не не не да не да не
  “ерапии за лице и т€ло не не не да не да не
  ѕредлагане на —ѕј  и ”елнес програми и пакети не не не не не да не
  ќбм€на на валута да да да да да да да
  ќсигур€ване на възможност за безналично плащане да да да да да да да
  ќсигур€ване на услови€ за симултанен превод не не не не не не да
  ќсигур€ване на интернет достъп в поне едно от прилежащите към хотела заведени€ за хранене и развлечени€ не не не не не не да
  ќсигур€ване на шатъл от хотела до основните транспортни и бизнес зони в населеното м€сто и обратно не не не не не не да
  ѕредлагане на екскурзии, меропри€ти€ и пътувани€ да да да да да да да
  ќсигур€ване на екскурзовод или придружител да да да да да да да
  «акупуване или заверка на билети за страната и чужбина (влак, самолет, автобус, кораб) да да да да да да да
  –езервиране на стаи в средства за подслон и места за настан€ване да да да да да да да
  –езервиране на места в заведени€ за хранене и развлечени€ да да да да да да да
  «акупуване на билети за културни и спортни про€ви да да да да да да да
  ѕредостав€не на вещи под наем (според местоположението на обекта) да да да да да да да
  ѕечатно издание не не не не не не да
  Ћаптоп не не не не не не да
  ёти€ и дъска за гладене не не не не да не не
  јудио- визуална техника не не не не не не да
  ќсигур€ване безплатно ползване на тоалетните и гардероба в обекта да да да да да да да
  ќсигур€ване закуска на гостите на хотела да да да да да да да
»збрани сайтове »зисквани€