Ключовите думи и изрази в сайта

Как се определят и оптимизират ключовите думи и изрази в интернет сайта?

Плътност на ключови думи в текста.  

Инструменти за анализ на ключови думи.