Събития

Събития, презентации, обучения организирани от Максофт. Изложения с участието на Максофт. 

Хронология на събитията свързани с интернет решения, графичен дизайн и развитие на бизнеса.

Maksoft Net. Събития, изложения, презентации от Максофт Нет