Видовете интернет сайтове. Как да използваме различните медии в уеб за управление на корпоративната репутация и за увеличаване на продажбите?
  • корпоративен (фирмен) интернет сайт; 
  • информационни сайтове и блогове; 
  • социални мрежи; 
  • електронни магазини.


Изисквания при управление на корпоративен сайт, фирмен блог, електронен магазин и поведение в социални мрежи. 
Как вашата новина или промоция да достигне до много хора за няколко минути чрез социалните мрежи?
Часовата активност в социалните мрежи.

Каква е разликата между статия в печатно издание, текст за интернет сайт и анонс за социална мрежа?