Общи условия

Настоящият раздел регламентира задълженията и правата на Максофт като Изпълнител и на клиента като Възложител по направени поръчки, както и правила за поддръжка.

Условия за ползване 

Този сайт е предназначен само за юридически лица- фирми регистрирани на територията на страна члена на Европейския съюз или извън него. 

Разглеждайки този сайт Вие декларирате, че представлявате законно регистрирана компания (фирма). 

В хода на работа с този сайта, за изготвяне на калкулации и оферти, ще Ви бъде изискан уникален идентификационен номер (булстат) на компанията (фирмата), която представлявате. 

Този сайт не събира информация по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни и не работи с частни лица. 

 

Общи условия за възлагане, изпълнение на поръчки и поддръжка

Поръчките в този сайт се изпълняват съгласно Закона за задълженията и договорите.