Счетоводна информация

Максофт - счетоводна и данъчна информация. 

Максофт ЕООД


Максофт ЕООД

Адрес: София 1504, бул.Васил Левски 150

Идентификационен номер: 202236421
ДДС номер: BG 202236421

  

Банкова сметка на Максофт ЕООД


Разплащателната банковата сметка на Максофт ЕООД е с 

IBAN BG26RZBB91551002837596 

BIC:RZBBBGSF
Райфайзенбанк (България) ЕАД